Carbon credits explained

What are carbon credits?

Carbon credits are certificates used to finance projects that reduce or remove CO2 emissions, for example through technology or by planting trees. These certificates are issued by certified sustainability projects around the world.

Ecommit Co2 Certificates
Ecommit Visual01

CO2-certificaten

Waarom CO2-certificaten kopen?

Het kopen van CO2-certificaten is een goede manier om je bedrijf te verduurzamen. Door bij te dragen aan een project dat CO2 uit de lucht haalt, kun je een deel van je bedrijfsuitstoot compenseren. Hoe groot dat deel is, bepaal je zelf. De duurzaamheidsprojecten waar ecommit mee samenwerkt, zijn gecertificeerd en de CO2-certificaten zijn geregistreerd. Wij garanderen dat elk CO2-certificaat staat voor CO2 die daadwerkelijk uit de atmosfeer is verwijderd.

CO2-certificaten kopen

Wat leveren CO2-certificaten jouw bedrijf op?

Interessanter voor partners

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor partners en leveranciers. Met de aanschaf van CO2-certificaten om CO2-uitstoot te compenseren, draag je uit dat jouw bedrijf actief bezig is met verduurzaming.

Binding van medewerkers

Medewerkers voelen zich vaak meer betrokken bij een duurzame werkgever. Door CO2-compensatie trek je ook nieuwe, talentvolle mensen aan die zich verbonden voelen met de normen en waarden van je bedrijf.

Aantrekkelijk voor klanten

Bedrijven en particulieren worden steeds bewuster en geven de voorkeur aan bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid. Veel klanten zijn bereid om een hogere prijs te betalen voor duurzame producten en diensten.

Meerwaarde voor product of dienst

Met de aankoop van CO2-certificaten kun jij je onderscheiden van de concurrentie. Door verduurzaming een belangrijke rol in je bedrijf te geven, geef je meerwaarde aan je product of dienst en heb je een voorsprong bij aanbestedingen.

Bepalend bij financiering

Voor banken en andere financiers is een duurzaamheidsplan voor je onderneming van grote waarde. Inspanningen om CO2-uitstoot te vermijden, verminderen en compenseren, worden positief gewaardeerd door geldschieters.

Toekomstgericht imago

Duurzaam ondernemen heeft een positief effect op het klimaat én op jouw merk. Door CO2-certificaten aan te kopen, draag je uit dat jouw bedrijf het belangrijk vindt om voorop te lopen en mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen.

Waarom CO2-certificaten kopen via ecommit?

Kennis wetten en regels

CO2-wetgeving is complex en voortdurend in beweging. Wij volgen de juridische ontwikkelingen en leggen uit wat de (aankomende) wetten betekenen voor jouw bedrijf.

Partner in verduurzaming

Wij helpen bij vragen over je duurzaamheidsplan. Over compensatie én over vermijden of verminderen van CO2. Dankzij ons grote netwerk kunnen we je altijd (laten) adviseren.

Erkende CO2-certificaten

Wij werken samen met zorgvuldig geselecteerde duurzaamheidsprojecten. Door bij te dragen aan een project ontvang je erkende CO2-certificaten op naam van je bedrijf als bewijs.

Administratieve ontzorging

De certificaten die je koopt, worden door ons geneutraliseerd (toegewezen aan jouw bedrijf) en kun je zo in je boekhouding verwerken. De benodigde documentatie leveren wij pasklaar aan.

Rekentool voor inzicht

Op basis van gegevens als aantal medewerkers, aantal vervoermiddelen en vierkante meters bedrijfsruimte, geeft onze rekentool je inzicht in de CO2-uitstoot van je bedrijf.

Actuele stand compensatie

In je dashboard zie je de actuele stand van jouw CO2-compensatie. Je kunt terugkijken wat je in eerdere periodes gecompenseerd hebt, facturen inzien en CO2-certificaten downloaden.

“Normally those certificates are really something for big players, but through ecommit you can also buy a smaller piece, because they divide the certificates into small packages. That's a strong feature.”

Bart Jansen — Laveto

These entrepreneurs already offset their CO2 emissions through ecommit

Carbon offsetting for more sustainable business

What does your organisation need to become more sustainable? Ecommit offers a solution. We provide tailor-made solutions to offset your company's CO2 emissions.

Questions about more sustainable business?

Do you have a question or do you want more information? Contact us for a free consultation.

Follow us

LinkedIn
Instragram
Facebook
Discord

We use cookies

We use cookies and similar technologies (“cookies”) to enable basic functionalities on our website. By clicking “Accept all”, you agree to the use of analytical cookies, with which we analyze and improve our website, and with marketing cookies to make our content more relevant to you. You can read more about how we use cookies in our cookie policy.