Paulownia Deest

Bij dit boslandbouwproject doet het Paulowniabos meerdere keren zijn werk op dezelfde grond.

Het grootste Paulowniabos van Nederland bevindt zich in het Gelderse Deest. Daar staat een gebied van iets meer dan 15 hectare vol met Anna Paulownabomen (Paulownia’s, officieel een gewassoort), die erom bekend staan dat ze enorm snel groeien en veel CO2 uit de lucht halen.

Nederland

Projectlocatie

Boslandbouw

Projecttype

15+ ha

Projectomvang

2020

Aanvangsjaar

Bijdrage aan het klimaat

Boslandbouw, of agroforestry, is de methode die het Paulowniaproject in Deest gebruikt om CO2 uit de lucht te halen. Paulownia’s zijn bij uitstek geschikt voor CO2-compensatie vanwege hun uitzonderlijke groeisnelheid. Ze kunnen in tien jaar maar liefst tien tot vijftien meter hoog worden. Die hele tijd zetten ze CO2 om in zuurstof en slaan ze CO2 op in het hout. Daarnaast absorbeert de Paulownia voedingsstoffen uit de bodem, wat goed is voor de kwaliteit en vruchtbaarheid van de bodem. Ook wordt erosie voorkomen doordat de boom het vocht in de bodem vasthoudt. Na een aantal jaar worden de bomen gekapt. Het lichte, buigzame hout is zeer geschikt voor gebruik in de bouw en voor onder andere meubels – dit alles zonder dat de CO2 opnieuw vrijkomt. De jonge Paulownia’s die uit de stammen van de gekapte bomen terug groeien, zorgen opnieuw voor de compensatie van CO2.

Paulownia Deest02

Projectorganisatie

Organisatie van dit project

Paulownia Cultures is gespecialiseerd in het kweken van Paulowniabomen. De organisatie zet zich in om bekendheid te genereren voor de goede eigenschappen van de Paulownia. Paulownia Cultures biedt boeren op meerdere plekken in Nederland de mogelijkheid om hun grond in te zetten voor duurzame doeleinden en voor de productie van hout.

Projectverantwoording

Om CO2-certificaten van Paulownia Cultures op de markt te kunnen brengen, heeft het project de volgende stappen doorlopen:

  1. Projectontwikkelaar Paulownia Cultures heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te beoordelen of het project CO2-certificaten voor CO2-compensatie kan uitgeven.

  2. Paulownia Cultures heeft het project aangemeld bij ONCRA.

  3. De auditor heeft de projectdocumenten en de CO2-verwijderingsclaims gevalideerd.

  4. ONCRA heeft het eerste deel van de certificaten uitgegeven aan Paulownia Cultures. Ecommit heeft vervolgens certificaten ingekocht van dit project. Alle gegevens en transacties zijn in te zien in het register van ONCRA.

  5. Een waarnemer neemt elke drie jaar bodemmonsters en aan de hand van satellietgegevens wordt ook de bovengrondse opslag van CO2 gecontroleerd.

Paulownia Deest05

Mogelijk door certificaten

Bijdragen aan dit project

Bij het boslandbouwproject in Deest doet het Paulowniabos meerdere keren zijn werk op hetzelfde stuk grond. Dat zorgt voor een hoge opname aan CO2 en daarnaast levert het een belangrijke houtproductie op. Het project wordt mogelijk gemaakt door de uitgifte van CO2-certificaten. Als je met jouw bedrijf CO2-certificaten koopt, ondersteun je dit project en draag je bij aan het verlagen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Paulownia Deest04
Paulownia Deest06
Paulownia Deest03
Paulownia Deest07
Paulownia Deest08

Questions about more sustainable business?

Do you have a question or do you want more information? Contact us for a free consultation.

Follow us

LinkedIn

We use cookies

We use cookies and similar technologies (“cookies”) to enable basic functionalities on our website. By clicking “Accept all”, you agree to the use of analytical cookies, with which we analyze and improve our website, and with marketing cookies to make our content more relevant to you. You can read more about how we use cookies in our cookie policy.