Scolel’te

Het langstlopende project ter wereld voor CO2-compensatie.

Het project Scolel’te bevindt zich in het zuiden van Mexico, in de staten Chiapas en Oaxaca. Het project beslaat momenteel zo’n 10.000 hectare. In de Mayataal Tzeltal betekent Scolel’te ‘de boom die groeit’. Het is het eerste project ter wereld dat (her)bebossing en boslandbouw inzette voor de opname van CO2 én het is het langstlopende project voor CO2-compensatie.

Mexico

Projectlocatie

Herbebossing

Projecttype

10.400+ ha

Projectomvang

1997

Aanvangsjaar

Bijdrage aan het klimaat

In het Scolel’te-project worden bos, regenwoud en boslandbouw ingezet voor de opname van CO2. In de projectregio bevinden zich veel versnipperde en verwaarloosde stukken land. Ook wordt er veel bos gekapt. Het project zorgt ervoor dat de landbouwgebieden en bossen op de juiste manier worden beheerd met behulp van de lokale bevolking. Er worden inheemse boomsoorten geplant die worden afgewisseld met gewassen. Zo ontstaat er een regio vol bomen en planten die CO2 uit de lucht halen.

Scolelte04

Projectorganisatie

Organisatie van dit project

Het Scolel’te-project wordt uitgevoerd en gecoördineerd door AMBIO. Deze coöperatie werkt direct samen met eigenaren van kwetsbare bossen en oerwouden. Activiteiten die bijdragen aan duurzaam beheer van het gebied staan voorop. Zo betrekt het project de lokale gemeenschap bij het beheer en profiteren de bewoners op hun beurt van het project. De kennis en ervaring van de bewoners wordt gecombineerd met de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van bosbouw en boslandbouw.

Projectverantwoording

Om CO2-certificaten van Scolel’te op de markt te kunnen brengen, heeft het project de volgende stappen doorlopen:

  1. Projectontwikkelaar AMBIO heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te beoordelen of het project CO2-certificaten voor CO2-compensatie kan uitgeven.

  2. Scolel’te heeft het project aangemeld bij Plan Vivo.

  3. Een onafhankelijke auditor heeft de projectdocumenten en de CO2-verwijderingsclaims gevalideerd.

  4. Plan Vivo heeft certificaten uitgegeven aan Scolel’te. Ecommit heeft vervolgens certificaten ingekocht van dit project. Alle gegevens en transacties zijn in te zien in het register van IHS Markit.

  5. AMBIO controleert elk jaar de voortgang en publiceert de projectkosten, de verkoopcijfers van de certificaten, en de successen, uitdagingen en uitbreidingsplannen van het project in een jaarverslag.

  6. Een tweede onafhankelijke auditor controleert elke vijf jaar of de CO2-verwijderingsdoelen zijn gehaald en of het project nog steeds voldoet aan de standaarden die Plan Vivo hanteert.

Scolelte07

Mogelijk door certificaten

Bijdragen aan dit project

Het Scolel’te-project stimuleert lokale gemeenschappen om de natuur in hun regio te beschermen en op een duurzame manier te beheren. Hiermee behouden ze ook hun culturele erfgoed. Boeren die deelnemen aan het project volgen trainingen, wisselen onderling ervaringen uit en werken samen met professionals op het gebied van boslandbouw. Het landbeheer wordt mogelijk gemaakt door de uitgifte van CO2-certificaten. Als je met jouw bedrijf CO2-certificaten koopt, ondersteun je dit project en draag je bij aan het verlagen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Scolelte06
Scolelte12
Scolelte16
Scolelte15
Scolelte03

Questions about more sustainable business?

Do you have a question or do you want more information? Contact us for a free consultation.

Follow us

LinkedIn

We use cookies

We use cookies and similar technologies (“cookies”) to enable basic functionalities on our website. By clicking “Accept all”, you agree to the use of analytical cookies, with which we analyze and improve our website, and with marketing cookies to make our content more relevant to you. You can read more about how we use cookies in our cookie policy.