Wet- en regelgeving

Wetten en regels om
klimaatdoelen te halen

In 2015 sloten 195 landen het Klimaatakkoord van Parijs. Kern van het akkoord: een temperatuurstijging van maximaal 2 graden in 2050, met maximaal 1,5 graad als streven. De wetgeving die voortkomt uit het Klimaatakkoord is complex en voortdurend in beweging. Ecommit volgt de ontwikkelingen en legt uit wat de (aankomende) wetten betekenen voor jouw bedrijf.

vrijwillige koolstofmarkt

Informatieverstrekking

De rol van ecommit

Bij ecommit volgt een aantal juristen nauwgezet de ontwikkelingen rondom (komende)  CO2-wetgeving. Als specialist in CO2-compensatie zien wij het als onze taak om bedrijven die met hun CO2-uitstoot aan de slag willen, goed te informeren. We versturen regelmatig nieuwsbrieven met (juridische) actualiteiten en schrijven blogs en whitepapers waarin we juridische onderwerpen concreet maken en toelichten. Uiteraard adviseren we onze klanten ook ná de aanschaf van CO2-certificaten, zoals over de juiste manier van communiceren bij het maken van duurzaamheidsclaims.

csrd

Rapportageverplichting

Wat is de CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese wet die bedrijven verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties en bedrijfsvoering. De verplichting geldt vanaf 2025 als eerste voor beursgenoteerde en grote bedrijven, maar heeft dan ook al invloed op de (mkb-)leveranciers waarmee deze bedrijven samenwerken. Ook als je zelf nog niet verplicht aan de CSRD moet voldoen, is het goed om je nu al in te lezen en voor te bereiden.

Lees het whitepaper over de CSRD

CO2-compensatie noodzakelijk om temperatuurdoel te halen

Onderzoek van het International Panel on Climate Change (IPCC) laat zien dat alle inspanningen om de uitstoot van CO2 omlaag te brengen, niet voldoende zullen zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Om het temperatuurdoel te halen, is het noodzakelijk om óók CO2 uit de lucht te verwijderen.

Lees het whitepaper over de vrijwillige koolstofmarkt

Koolstofmarkt2023 01

Bron: The State of Carbon Dioxide Removal (2023)

Emissieneutraal

Certificeringseisen

Wat is het CRCF?

Het Carbon Removals Certification Framework (CRCF) stelt eisen aan de certificering van duurzaamheidsprojecten die ervoor zorgen dat CO2 uit de lucht wordt gehaald. Deze eisen moeten hoogwaardige koolstofverwijdering stimuleren en greenwashing, het maken van onterechte duurzaamheidsclaims, tegengaan. Met de certificeringseisen wil de Europese Unie het vertrouwen in koolstofverwijderingsprojecten vergroten en boeren een stimulans geven om projecten te ontwikkelen die hen door de verkoop van CO2-certificaten een extra inkomstenbron opleveren.

Lees het whitepaper over het CRCF

Ecommit Farmer

Zorgvuldigheidseisen

Wat is de CSDDD?

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is een richtlijn voor grote bedrijven om in de hele waardeketen de negatieve impact op mensenrechten en het milieu te voorkomen, beëindigen en beperken. Het gaat om bijvoorbeeld kinderarbeid, uitbuiting van arbeidskrachten, verlies van de biodiversiteit en vervuiling. Naast deze zorgvuldigheidseisen moeten bedrijven een plan maken om hun bedrijfsmodel volledig verenigbaar te maken aan de limiet van 1,5 graad temperatuurstijging van de aarde.

Lees het whitepaper over de CSDDD

Afbeelding

CO2-grensheffing

Wat is het CBAM?

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een grensheffing op de invoer van uitstoot-intensieve goederen van buiten de Europese Unie. Het CBAM geldt voor het Emission Trading System (ETS), het verplichte systeem waarbij sectoren met veel CO2-uitstoot voor elke ton aan uitstoot één emissierecht moeten inleveren. Het CBAM moet voorkomen dat bedrijven hun productie verplaatsen naar landen waar geen voorwaarden zijn gesteld aan CO2-uitstoot en vanuit daar importeren naar de Europese Unie.

Lees het whitepaper over het CBAM

Ecommit Visual10

CO2-registratieplicht

Wat is de WPM?

De Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) verplicht bedrijven met meer dan 100 werknemers om een CO2-registratie bij te houden over het woon-werk- en zakelijk verkeer van werknemers. De WPM is ingegaan op 1 juli 2024. In 2030 moet de CO2-uitstoot van werkgerelateerd personenverkeer met 1 megaton zijn gedaald. Als blijkt dat dit doel niet zal worden gehaald, zal het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in 2026 een maximum aan CO2-uitstoot opleggen aan werkgevers. 

Lees het whitepaper over de WPM

AFM

Tegen greenwashing

Wat is de GCD?

De Green Claims Directive (GCD) is een richtlijn om greenwashing - het groener of duurzamer voordoen door bedrijven dan ze zijn - door misleidende milieuclaims tegen te gaan. De richtlijn gaat waarschijnlijk in 2026 in en geldt voor alle bedrijven in de Europese Unie of die zich richten op consumenten binnen de Europese Unie, behalve bedrijven met minder dan 10 werknemers én een jaaromzet van minder dan 2 miljoen euro. 

Lees het whitepaper over de GCD

Ecommit Ets

Tegen greenwashing

Wat is de Leidraad Duurzaamheidsclaims van de AFM?

De Leidraad Duurzaamheidsclaims is ontwikkeld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om greenwashing tegen te gaan. Bij greenwashing doen bedrijven zich groener of duurzamer voor dan ze in werkelijkheid zijn. De leidraad van het AFM geeft helderheid aan ondernemingen en organisaties in de financiële sector die duurzaamheidsclaims maken over hun producten of diensten richting consumenten en investeerders. Het doel van de leidraad is dat duurzaamheidsclaims correct, duidelijk en niet-misleidend zijn.

Lees het whitepaper over de Leidraad Duurzaamheidsclaims van de AFM

Klimaatpositief

Tegen greenwashing

Wat is de CDR?

De Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR) is opgesteld door de Stichting Reclame Code om greenwashing tegen te gaan in reclames waarin duurzaamheidsclaims worden gemaakt. De CDR biedt adverterende bedrijven heldere regels om hun duurzaamheidsclaims te beoordelen, en consumenten de mogelijkheid om een klacht in te dienen tegen reclames die niet voldoen aan deze regels en dus misleidend zijn. De CDR richt zich op alle duurzaamheidsclaims, waaronder milieuclaims en claims over ethische standaarden zoals dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden.

Lees het whitepaper over de CDR

Ecommit Brussel Europa

Europese klimaatdoelen

Wat is de Green Deal?

In de Green Deal heeft de Europese Unie de internationale doelen uit het Klimaatakkoord omgezet naar concrete doelen op Europees niveau. Zo wil de Europese Unie in 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn, en moet in 2030 de CO2-uitstoot met 55% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Deze Europese klimaatdoelstellingen zijn nader uitgewerkt in het Fit for 55-pakket. Het Fit for 55-pakket bevat concrete wet- en regelgeving om de doelstellingen te behalen. 

Lees hier al onze whitepapers

Vragen over duurzamer ondernemen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Volg ons

LinkedIn
Wij maken gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën (“cookies”) om basisfunctionaliteiten op onze website mogelijk te maken. Als je klikt op “Accepteer alles”, ga je akkoord met het gebruik van analytische cookies, waarmee we onze website analyseren en verbeteren, en met marketingcookies om onze content relevanter te maken voor jou. In ons cookiebeleid kun je meer lezen over de manier waarop wij cookies gebruiken.