Versie: 14 maart 2024

Privacyverklaring

Printbare versie van de Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring (hierna: de “Privacyverklaring”) van ecommit B.V. (hierna: “ecommit”, “wij”, “ons” of “onze”). In deze Privacyverklaring leggen wij uit op welke manier ecommit omgaat met jouw persoonsgegevens. 

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens van essentieel belang. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, waaronder voornamelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna: de “AVG”).  

Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze website ecommit.nl (hierna: de “Website”) en op ons dashboard voor klanten zoals beschikbaar op dashboard.ecommit.nl (hierna: het “Dashboard”). 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke van alle verwerkingen van persoonsgegevens vermeld in deze Privacyverklaring is ecommit B.V., gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudende aan de Van de Spiegelstraat 2, 4461 LL te Goes, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met het nummer 86193929.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij met welke doeleinden

1. Informatie over de bestelling

Voor de aanschaf van CO2-certificaten hebben wij voor de juiste afwikkeling de volgende gegevens nodig:

 • Volledige naam van de contactpersoon;

 • E-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon;

 • Adresgegevens.

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens bij de aanschaf van CO2-certificaten is de uitvoering van de overeenkomst die wij met elkaar zijn aangegaan.

2. Account

Bij de aanschaf van CO2-certificaten ontvang je als klant van ecommit altijd een account voor het Dashboard. Op het Dashboard zie je alle gegevens over CO2-compensatie met jouw onderneming en alle gegevens die jij hebt doorgegeven om de overeenkomst voor de aanschaf van CO2-certificaten te sluiten. 

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het account voor het Dashboard is het uitvoeren van de overeenkomst die wij met elkaar zijn aangegaan.

3. Betalingen

Wanneer je een online betaling aan ons doet, wikkelen wij dit af met de payment service provider Mollie B.V. Je kunt op verschillende manieren betalen en afhankelijk van de gekozen betaalmethode worden bepaalde gegevens verwerkt. 

De volgende gegevens worden altijd verwerkt:

 • IP-adres waarmee je de betaling doet;

 • Betalingsgegevens (zoals het bankrekening- of creditcardnummer);

 • Internetbrowser en apparaattype. 

De volgende gegevens worden soms verwerkt:

 • Volledige naam van de contactpersoon;

 • Mailadres en/of telefoonnummer van de contactpersoon;

 • Adresgegevens.

We gebruiken deze gegevens om de door jouw geplaatste bestelling volledig te kunnen afhandelen, de grondslag van deze verwerking is dan ook de uitvoering van de overeenkomst die wij met elkaar zijn aangegaan. 

4. Support

Wanneer je contact opneemt met onze supportafdeling verzamelen wij de gegevens die nodig zijn om jouw verzoek af te handelen. 

De volgende gegevens worden soms verwerkt:

 • Volledige naam;

 • E-mailadres en/of telefoonnummer;

 • Adresgegevens;

 • De inhoud van het verzoek en verdere correspondentie.

We gebruiken deze gegevens om jouw verzoek te kunnen afhandelen. Als je al klant bent bij ons is de grondslag van deze verwerking dan ook de uitvoering van de overeenkomst die wij met elkaar zijn aangegaan. Indien je (nog) geen klant bent, geldt als grondslag het gerechtvaardigd belang van ecommit om het verzoek naar behoren af te handelen.

5. Nieuwsbrief

Op de Website kun je je aanmelden voor de ecommit nieuwsbrief. Hierbij verwerken wij je e-mailadres. De grondslag voor deze verwerking is toestemming.

6. Service updates

Als klant van ecommit ontvang je automatisch e-mails van ecommit met belangrijke service updates of wijzigingen in onze voorwaarden. De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst die wij met elkaar zijn aangegaan.

7. Website

Om de Website naar behoren te laten functioneren en beveiligen hebben wij informatie nodig over jouw IP-adres, het besturingssysteem dat je gebruikt om de Website te bezoeken en het type browser dat je gebruikt. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van ecommit om de website te laten functioneren en te beveiligen.

Daarnaast maken wij ook gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Op welke manier wij deze technieken inzetten, kun je teruglezen in ons cookiebeleid. De grondslag voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele cookies is het gerechtvaardigd belang van ecommit en voor alle overige cookies jouw toestemming. 

Delen van persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens met derde partijen die verwerkers van persoonsgegevens zijn voor ecommit. Deze verwerkers gebruiken de persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden en moeten onze instructies strikt opvolgen. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met alle derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken. Zo zorgen wij er gezamenlijk met de derde partijen voor, dat we voldoen aan de relevante wetgeving en in overeenstemming met de inhoud van deze Privacyverklaring werken.

Wij werken samen met de payment service provider Mollie B.V. Voor het afwikkelen van betalingen is Mollie B.V. zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Mollie B.V. verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Mollie B.V.

Verder delen wij jouw persoonsgegevens met niemand, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij die voor ecommit optreedt als verwerker en deze verwerker zich bevindt buiten de EU of gebruik maakt van servers buiten de EU, zorgen wij voor een passend beschermingsniveau van jouw persoonsgegevens die voldoet aan de Europese standaarden.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Account

De persoonsgegevens die zijn opgeslagen in jouw account op het Dashboard worden bewaard zolang het account actief is en er dus geen verzoek tot verwijdering van het account is gedaan. We willen je er hierbij wel op attenderen dat het alleen mogelijk is om je account op het Dashboard te verwijderen wanneer wij geen lopende overeenkomsten meer met jou hebben. Daarnaast kan het zijn dat wij ook na jouw verzoek voor verwijdering van je persoonsgegevens sommige gegevens bewaren op grond van wettelijke verplichtingen. 

Nieuwsbrief

Wanneer je aan ons toestemming hebt gegeven voor het versturen van onze nieuwsbrief, bewaren wij de persoonsgegevens die hiervoor nodig zijn totdat je de gegeven toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief intrekt. Om je af te melden voor de nieuwsbrief kun je gebruikmaken van de daarvoor bestemde link onderaan de nieuwsbrief.

Privacyrechten

Wanneer wij persoonsgegevens van jou verzamelen, heb je op grond van de AVG bepaalde privacyrechten. Hieronder leggen wij uit wat je rechten zijn en hoe je daar gebruik van kunt maken.

Inzage en correctie

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Hiervoor kun je bij ons een verzoek indienen door te mailen naar info@ecommit.nl. Voor klanten van ecommit is het ook mogelijk om zelf via het Dashboard door in te loggen met je account. Wanneer je bent ingelogd, kun je de persoonsgegevens die jij aan ons hebt doorgegeven, inzien en eventueel corrigeren. Wanneer je via e-mail een verzoek indient, reageren wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van vier (4) weken. 

Verwijdering

Als je graag wilt dat wij jouw persoonsgegevens en/of account op het Dashboard verwijderen, kun je hiervoor een verzoek indienen door te mailen naar info@ecommit.nl. Het is als accounthouder ook mogelijk om zelf je account te verwijderen via het Dashboard. Het is alleen mogelijk om je persoonsgegevens en/of account op het Dashboard volledig te verwijderen wanneer wij geen lopende overeenkomsten meer met jou hebben. Daarnaast kan het zijn dat wij ook na jouw verzoek voor verwijdering van je persoonsgegevens sommige gegevens bewaren op grond van wettelijke verplichtingen. 

Bezwaar

Wanneer je wilt dat wij jouw persoonsgegevens niet meer gebruiken voor direct marketing of vanwege een specifieke situatie, kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen met je verzoek naar info@ecommit.nl. Om je af te melden voor de nieuwsbrief kun je gebruikmaken van de daarvoor bestemde link onderaan de nieuwsbrief.

Beperken van verwerking

Je hebt het recht om bij ons een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen, door te mailen naar info@ecommit.nl. Wij kunnen alleen in jouw verzoek voorzien wanneer je hiervoor een gegronde reden hebt. 

Toestemming

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming die jij ons daarvoor hebt gegeven, heb je het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerking van jouw persoonsgegevens voordat je de toestemming introk.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om ons te verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, naar jou of naar een andere organisatie te sturen. Hiervoor kun je een verzoek indienen bij info@ecommit.nl.

Identificatie

Om te kunnen controleren of een verzoek voor de uitoefening voor een van jouw privacyrechten daadwerkelijk door jou is gedaan, dien je naast het sturen van een e-mail met jouw verzoek naar info@ecommit.nl vanuit het e-mailadres dat wij van jou hebben geregistreerd, ter bevestiging ook telefonisch het verzoek te bevestigen met het telefoonnummer dat wij van jou hebben geregistreerd.

Klachten

Wij willen je er graag op wijzen dat je te allen tijde het recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je een klacht hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering, waarbij besluiten worden genomen door computersystemen of -programma’s die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon, zonder dat daar een mens tussen zit.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan passende bescherming van persoonsgegevens die verwerkt worden. Om deze reden nemen wij geschikte technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast trainen wij personen die toegang hebben tot persoonsgegevens om veilig te kunnen werken en hebben wij interne instructies op het gebied van cyberveiligheid waar onze medewerkers en flexibele krachten zich aan moeten houden. 

Wanneer je in de veronderstelling bent dat jouw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn of je aanwijzingen hebt van misbruik, verzoeken wij je contact met ons op te nemen door te mailen naar info@ecommit.nl.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg onze Website voor de meest actuele versie van deze Privacyverklaring.

Vragen

Wanneer je vragen hebt over deze Privacyverklaring, kun je een e-mail sturen naar info@ecommit.nl.

Vragen over duurzamer ondernemen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Volg ons

LinkedIn
Instragram
Facebook
Discord

Wij maken gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën (“cookies”) om basisfunctionaliteiten op onze website mogelijk te maken. Als je klikt op “Accepteer alles”, ga je akkoord met het gebruik van analytische cookies, waarmee we onze website analyseren en verbeteren, en met marketingcookies om onze content relevanter te maken voor jou. In ons cookiebeleid kun je meer lezen over de manier waarop wij cookies gebruiken.