Sustainability Projects

ecommit works with verified, certified and reliable projects

Wat is een duurzaamheidsproject?

Duurzaamheidsprojecten zijn projecten die gericht zijn op het bevorderen van duurzaamheid, oftewel het creëren van een gezonde en veerkrachtige leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Duurzaamheidsprojecten kunnen verschillende vormen aannemen, zoals het verminderen van afval en vervuiling, het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het bevorderen van hernieuwbare energie en het creëren van groene ruimtes. Door het bevorderen van duurzaamheid dragen deze projecten bij aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Wij werken samen met 3 type projecten

We werken samen met drie type projecten die bijdragen aan een duurzamere toekomst:

  1. Technologie: Deze projecten gebruiken machines om CO2 uit de lucht te halen en te filteren. Hoewel deze technologie nog in ontwikkeling is en schaalvoordelen nodig heeft om kosten-effectiever te worden, zijn we enthousiast over de mogelijkheden en investeren we in deze veelbelovende technologie.

  2. Landbouw: Er zijn talrijke kansen in de landbouw om CO2 uitstoot te verminderen. We steunen initiatieven die zich richten op het planten van specifieke gewassen, zoals olifantsgras of hennep, of het implementeren van regeneratieve landbouwmethoden, waardoor boeren zelfs CO2-negatief kunnen worden.

  3. Herbebossing: In dit project worden ontbossingsgebieden opnieuw beplant om het ecosysteem te herstellen en CO2 op te vangen. We vinden dit een belangrijke bijdrage aan het behoud van onze planeet en investeren in deze inspanningen om onze impact te vergroten.

Duurzaamheidsprojecten in de toekomst

ecommit blijft zich in de toekomst inzetten om samen te werken met meerdere duurzaamheidsprojecten.

We zijn momenteel bezig met het onderzoeken van diverse duurzaamheidsprojecten die bijdragen aan CO2-compensatie. Ons doel is om samen te werken met innovatieve projecten die toegewijd zijn aan het behoud van onze planeet en die oplossingen bieden voor duurzame ontwikkeling. Hierbij ligt onze focus op compensatie op lokaal niveau.

Met deze samenwerkingen hopen we niet alleen onze eigen impact te vergroten, maar ook anderen te inspireren om zich in te zetten voor een betere en duurzamere wereld.

CO2-certificaten in Nederland

Ook koopt ecommit CO2-certificaten in Nederland op om de CO2-uitstoot te compenseren.

Deze certificaten garanderen dat elders op de wereld de CO2-uitstoot wordt verminderd of gecompenseerd. Op deze manier kunnen bedrijven of individuen hun eigen CO2-uitstoot compenseren en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Het opkopen van CO2-certificaten is een belangrijke stap in de richting van klimaatneutraliteit en biedt een praktische oplossing voor iedereen die zijn of haar CO2-voetafdruk wil verkleinen.

Carbon offsetting for more sustainable business

What does your organisation need to become more sustainable? Ecommit offers a solution. We provide tailor-made solutions to offset your company's CO2 emissions.

Questions about more sustainable business?

Do you have a question or do you want more information? Contact us for a free consultation.

Follow us

LinkedIn
Instragram
Facebook
Discord

We use cookies

We use cookies and similar technologies (“cookies”) to enable basic functionalities on our website. By clicking “Accept all”, you agree to the use of analytical cookies, with which we analyze and improve our website, and with marketing cookies to make our content more relevant to you. You can read more about how we use cookies in our cookie policy.