Customer stories with: Léon Overdulve - OOS International B.V.

“Gezamenlijk met ecommit zullen duurzame projecten worden opgestart, zoals mosselkweek op de Zeeuwse Noordzee en herbebossing in Brazilië”

Groei, impact, durf, leiderschap en visie. Maak kennis met Léon Overdulve van OOS International B.V. Léon is niet alleen de CEO van OOS International, maar ook een gedreven ondernemer met een sterke betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties. Zijn inzet strekt zich uit tot het actief deelnemen aan verschillende besturen, wat getuigt van zijn streven naar positieve verandering en impact op verschillende niveaus.

Naast zijn zakelijke verantwoordelijkheden bij OOS International, staat Léon bekend om zijn visie op duurzaamheid die scherp is (op wat nodig is). We zijn dan ook trots om OOS International te introduceren als onze nieuwe partner. Gezamenlijk zullen duurzame projecten worden opgestart, zoals mosselkweek op de Zeeuwse Noordzee en herbebossing in Brazilië.

Buiten zijn professionele bezigheden staat Léon bekend als iemand die actief deelneemt aan maatschappelijke debatten en initiatieven. Zijn toewijding aan het verbeteren van de samenleving blijkt uit zijn frequente betrokkenheid bij besturen en zijn voortdurende inzet voor het bevorderen van positieve verandering. Deze betrokkenheid toont niet alleen zijn persoonlijke overtuigingen, maar ook zijn bereidheid om zijn kennis en ervaring in te zetten voor het algemeen welzijn.

We use cookies

We use cookies and similar technologies (“cookies”) to enable basic functionalities on our website. By clicking “Accept all”, you agree to the use of analytical cookies, with which we analyze and improve our website, and with marketing cookies to make our content more relevant to you. You can read more about how we use cookies in our cookie policy.