Duurzaamheids­projecten: Scolel’te

Het Scolel'te-project is meer dan 25 jaar geleden begonnen en heeft duizenden eerlijke mogelijkheden geboden aan lokale boeren in de Chipas-regio in Zuid-Mexico. Scolel'te creëert mogelijkheden voor gezondheidszorg, kleding en onderwijs voor risicogroepen en verarmde landbouwgemeenschappen. Deze voordelen worden grotendeels gefinancierd door de verkoop van CO2-certificaten uit de verschillende duurzaamheidsprojecten van Scolel'te. Zo heeft ook ecommit CO2-certificaten van Scolel’te ingekocht.

De prachtige regio Chiapas heeft een van 's werelds hoogste niveaus van biodiversiteit en is begonnen met een ongekende bescherming, grotendeels dankzij duurzaamheidsinitiatieven. Scolel'te laat zien hoe het faciliteren van een positief klimaateffect via ecologisch verantwoorde, CO2-negatieve praktijken een positief effect kan hebben op de wereldwijde koolstofuitstoot, biodiversiteit en gemarginaliseerde gemeenschappen

ecommit is enthousiast en trots om samen te werken met zeer betrouwbare CO2-kredietprojecten, zoals Scolel'te. We zijn er ook trots op dat we hun krachtige boodschap van ecologisch verantwoorde werkwijzen, rechtvaardige sociale integratie en een visie op een betere toekomst voor iedereen, aan een breder publiek kunnen overbrengen. De stemmen waar Scolel'te uit bestaat, verdienen het om gehoord te worden en ecommit is er trots op om haar boodschap aan de rest van de wereld over te brengen.