Wetgeving

&

Whitepaper

Wat is de Carbon Removal Certification Framework Regulation en wat betekent het voor jouw bedrijf?

25 juli, 2023

·

3 minuten leestijd

LinkedIn
Twitter
Facebook

Update: 28 november 2023

Het Europees Parlement stemt in met het Carbon Removal Certification Framework (CRCF). Op 21 november jl. stemde het overgrote deel van het Europees Parlement voor een certificeringskader om CO2-verwijdering van hoge kwaliteit te garanderen en greenwashing tegen te gaan in de vrijwillige koolstofmarkt.

Het Europees Parlement beschouwt de vrijwillige koolstofmarkt voor CO2-verwijdering als essentieel onderdeel van de strategie om het doel van klimaatneutraliteit in de EU tegen 2050 te verwezenlijken. Door het invoeren van een certificeringssysteem wil de EU investeerders, bedrijven, beleidsmakers en consumenten in staat stellen om betrouwbare en vergelijkbare informatie te verkrijgen over de prestaties en resultaten van verschillende CO2-verwijderingstechnologieën en -projecten. Zo draagt het CRCF bij aan het creëren van een transparante en betrouwbare markt voor vrijwillige CO2-compensatie.

Lees hier het officiële persbericht: (https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231117IPR12212/carbon-removals-parliament-wants-eu-certification-scheme-to-boost-uptake).

---

De Europese Commissie is sinds eind 2022 bezig met regulering van de vrijwillige CO2-compensatiemarkt met het Carbon Removal Certification Framework (CRCF). Doel hiervan is het vergroten van transparantie, integriteit en vertrouwen in de markt van CO2-compensatie door het invoeren van standaarden voor het meten, valideren en verifiëren van de effectiviteit van deze technologieën. Zodat consumenten, bedrijven, beleidsmakers en investeerders beslissingen kunnen maken op betrouwbare en vergelijkbare informatie.

In de CRCF worden vier kwaliteitscriteria gebruikt voor het waarborgen van de kwaliteit van koolstofverwijderingen, die samen staan voor QUALITY:

  • Kwantificeerbaarheid (QUantifiable)

  • Aanvullend (Additional)

  • Langdurig (Long-term)

  • Duurzaam (sustainabilITY)

Het certificeringssysteem zal gebaseerd zijn op criteria en methodologie die in 2023 nog verder door de Europese Commissie zullen worden ontwikkeld. Om tot een certificering te komen zal er sprake moeten zijn van een nauwe samenwerking tussen de Europese Commissie, de lidstaten van de EU, nationale accreditatie-instanties en natuurlijk de exploitanten van de duurzaamheidsprojecten. Overigens wordt in het wetsvoorstel het vrijwillige karakter van de CRCF benadrukt. Belanghebbenden van duurzaamheidsprojecten beslissen zelf of zij meedoen aan het voorgestelde EU-certificeringskader.

ecommit is ervan overtuigd dat CO2-compensatie een onmisbare en zeer waardevolle katalysator is in de duurzaamheidstransitie. Door te investeren in CO2-compensatie kun jij bijdragen aan het creëren van een balans tussen de CO2-uitstoot die we produceren en de CO2 die uit de atmosfeer verwijderd wordt.

Start vandaag nog met het (verder) verduurzamen van jouw onderneming door een vast maandelijks bedrag of een custom pakket waarin je voor (een deel van) de werkelijke uitstoot van jouw medewerkers, bedrijfsvoering, product of dienst compenseert.

Meer lezen over CFCR (Carbon Removal Certification Framework Regulation)? Lees dan ons whitepaper hier!

Gerelateerde Artikelen