Wetgeving

&

Nieuws

Raad van State geeft groen licht voor Porthos: CO2-Opslag onder de Noordzee

28 september, 2023

·

3 minuten leestijd

LinkedIn
Twitter
Facebook

Het ambitieuze Porthos-project, dat draait om het opslaan van CO2 in lege aardgasvelden onder de Noordzee, is begin augustus 2023 goedgekeurd door de Raad van State. Dit project, voluit 'Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage' genoemd, is volgens velen een enorme stap in de richting van een schonere toekomst. 

Wat is Porthos?

Porthos is een CO2-transport en CO2-opslagproject in de haven van Rotterdam. Door CO2 af te vangen en het via een onderzeese pijpleiding te transporteren naar een verlaten aardgasveld, twintig kilometer voor de kust, wordt gepoogd de uitstoot in de Rotterdamse Haven te verminderen. In de aardgasvelden verdwijnt de CO2 op een diepte van drie tot vier kilometer onder de zeebodem. Verschillende waterstofproducenten en grote spelers zoals Shell en ExxonMobil dragen hun steentje bij aan dit project, gesteund door een subsidie van 2 miljard euro van de Nederlandse overheid.

Milieukritiek en beoordeling van de Raad van State

Het project was niet zonder controverse, met milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) die protesteerde tegen de financiering van 'grootvervuilers’ terwijl deze dat volgens MOB zelf zouden moeten (kunnen) regelen. Ook haalde MOB de Natuurbeschermingswet aan, vanwege de stikstof die vrijkomt bij de aanleg van het Porthos project. Vanuit deze achtergrond spande MOB een rechtszaak aan tegen de overheid. 


De Raad van State geeft in haar uitspraak van 16 augustus 2023 aan dat met het uitgevoerde ecologisch onderzoek is aangetoond dat de stikstof die vrij gaat komen tijdens de aanleg van Porthos geen significante effecten heeft op nabijgelegen natuurgebieden en er dus niet in strijd met de Natuurbeschermingswet wordt gehandeld. Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, lichtte de uitspraak toe tijdens een persmoment. “Het Porthos-project leidt weliswaar tot een tijdelijke en beperkte toename van de stikstofuitstoot op delen van de omliggende Natura 2000-gebieden, maar de ministers hebben op basis van objectieve gegevens aangetoond dat het in dit geval uitgesloten is dat deze natuurgebieden daarvan significante gevolgen ondervinden. Dat is het relevante criterium.”

Toekomst

Door Porthos wordt straks, naar verwachting, 2,5 miljoen ton CO2 per jaar afgevangen en permanent opgeslagen. CO2-opslag is daarmee een wezenlijke maatregel voor de industrie om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen, terwijl de industrie en organisaties werken aan de transitie naar duurzame (bedrijfs)processen, bijvoorbeeld door het gebruik van hernieuwbare energie of duurzaam gewonnen grondstoffen. Op dit moment is Porthos naar verwachting operationeel vanaf 2026, de aanleg zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. 

Fanny Verweij

Social Media Manager